OBRAZOVANJE » Časopisi

OBRAZOVANJE » Časopisi

PREDUZEĆE

Posle redizajniranja, PREDUZEĆE je postalo najrelevantniji magazin na tržištu namenjen vlasnicima malih i srednjih preduzeća i preduzetnicima. Cilj časopisa je da bude informativan i edukativan, odnosno da čitaocima ukaže na sve mogućnosti razvoja biznisa u Srbiji, kao i na to kako da najlakše prevaziđu teškoće u poslovanju. PREDUZEĆE svojim tekstovima konstatuje probleme, ali pre svega – nudi rešenja. Osim novinara Ekonom:east Media Group, za Preduzeće pišu i brojni stručni spoljni saradnici, a želja uredništva je da objavljivanjem njihovih tekstova što više promoviše mlade i javnosti još nepoznate stručnjake. Sadržajno, u PREDUZEĆU dominiraju po dve glavne teme broja, dok je ostatak magazina posvećen rubrikama čiji je glavni zadatak da čitaocima prenesu nove ideje.

  • Ekonom:east magazin
  • Telefon: 011/ 333 30 07
  • Telefon: 011/ 333 30 01
  • Fax: 011/ 337 40 50
  • Pošalji email
  • www: http://www.emg.rs
  • Adresa: Kosovska 1/IV, 11000 Beograd

OBRAZOVANJE » Časopisi

Ekonom:east magazin

Magazin Ekonom:east je ekonomsko-politički nedeljnik liberalne orijentacije. Ekonom:east je izgradio reputaciju magazina koji predstavlja merilo poslovne uspešnosti i kompetencije. Magazin Ekonom:east prati celokupna poslovna javnost kako u Srbiji tako i u regionu, direktori preduzeća, predstavnici vlasti, ekonomisti i svi društveno angažovani ljudi. Glavna preokupacija Ekonom:east-a jeste ekonomija u užem smislu, ali, naravno, i sve druge oblasti društvenog života, jer se kroz sve njih, manje ili više, na jedan ili drugi način, provlači – ekonomisanje resursima. Kratko rečeno – novac. U tom kontekstu i politika, kao bitna determinanta poslovnog ambijenta (kako za preduzeća, tako i za preduzetnike), neizbežno je i važno polje našeg interesovanja.