ŠPEDICIJA

ŠPEDICIJA

INTERŠPED-B

U okviru međunarodne špedicije u ponudi su nam sledeće usluge: • AIR CARGO SERVIS EXPORT, IMPORT • AIR CARGO IMPORT SALES • DOOR TO DOOR • AIR CARGO KAMIONSKI TRANSPORT • ZBIRNI TRANSPORT • KAMIONSKI TRANSPORT • KONTEJNERSKI TRANSPORT • ŽELEZNICA • OSIGURANJE • LOGISTIKA • SKLADIŠTENJE • TRANZIT U okviru carinskog posredovanja obavljamo poslove uvoznog/izvoznog carinjenja, zastupanja kod inspekcijskih organa, konsaltinga. Imamo kancelarije na sledećim Carinarnicama/Ispostavama: • Carinarnica – Aerodrom Beograd • Carinarnica - Luka Beograd • Carinska Ispostava –Kamionski terminal Obavljamo poslove carinjenja i na ostalim carinskim ispostavama • Carinske ispostave - Železnički terminal, Ranžirna stanica • Poštanske i Express Courier pošiljke • Granični prelazi...

ŠPEDICIJA

Logistic Team Sekulić - Špedicija

Carinsko posredovanje - Brzo i efektivno carinjenje robe je preduslov uspešnosti bilo kog lanca snabdevanja. Logistic Team Sekulić je logistički provajder koji iza sebe ima dugu tradiciju u pružanju usluga carinskog posredovanja i koji svojim klijentima pruža kompletnu uslugu uključujući: • Granične usluge (izrada granične dokumentacije; posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda: sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki) • Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište (izrada smeštajne dokumentacije) • Carinjenje robe (izrada uvoznih/izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/izvoz, aktivno oplemenjivanje i dorada pod carinskim nadzorom, reeksport robe) • Prenaupućenje robe (pretovar robe pod carinskim nadzorom, naknadni tranzit) • Korišćenje bankarske garancije. Logistic Team Sekulić pojednostavljuje proces carinjenja vaše robe proverom celokupne dokumentacije i skraćuje vreme potrebno za carinjenje pribavljanjem zahtevanih uverenja
Više detalja »

 • SCHENKER d.o.o.
 • Telefon: 011/ 414 18 70
 • Telefon: /
 • Fax: 011/ 775 74 44
 • Pošalji email
 • www: www.schenker.rs
 • Adresa: Batajnički drum 283d, 11080 Zemun

ŠPEDICIJA

SCHENKER d.o.o.

Sa godišnjim prometom od 19 milijardi evra, preko 91.000 zaposlenih i oko 2.000 kancelarija u 130 zemalja širom sveta, DB Schenker je jedan od vodećih svetskih provajdera integrisanih logističkih usluga sa ponudom u oblastima kopnenog, vazdušnog i prekomorskog transporta kao i sveobuhvatnim logističkim rešenjima i rešenjima za lančano snabdevanje proizvodnje. Na osnovu stalno rastućih količina robe i povećanja robne razmene, u maju 2002. godine je počelo sa radom preduzeće SCHENKER d.o.o. koje je 100% u vlasništvu SCHENKER & CO AG WIEN sa osnovnom namenom poslovanja na logističkom trzištu Srbije. U skladu sa poslovnom politikom i standardima kvaliteta osnivača SCHENKER d.o.o. pruža jednako dobar servis kao i sve ostale filijale Schenker-a u svetu.

ŠPEDICIJA

Luka „Dunav“ Pančevo

U pogledu statusa, Luka „Dunav“ Pančevo je akcionarsko društvo sa oko 166 zaposlenih radnika. Otvorena je za međunarodni saobraćaj od 1984. godine, što je potvrđeno i 2005. godine od strane Vlade Republike Srbije. Pored osnovne pretovarno-skladišne delatnosti, registrovana je za širok dijapazon drugih delatnosti. Svi instalisani kapaciteti Luke „Dunav“ Pančevo omogućavaju promet preko 2 miliona tona razne robe, pre svega generalnih tereta više faze prerade. U odnosu na klasična proizvodna preduzeća, poslovanje Luke je specifično, pre svega jer su u najvećoj meri zastupljene uslužne delatnosti. Sekundarni deo je proizvodnja. U okviru usluga se pojavljuju sledeće delatnosti: • Usluge špedicije • Usluge pretovara robe • Usluge utovara i istovara robe • Usluge vaganja robe • Usluge skladištenja robe (otvoreno i zatvoreno skladište) • Usluge pretovara kontejnera (pretovar, utovar, istovar, pražnjenje i punjenje kontejnera) • Usluge parkinga • Usluge boksaže brodova.

ŠPEDICIJA

LOGWIN SOLUTIONS SRB

LOGWIN je prisutan na svim važnim tržištima širom sveta i ima više od 250 predstavništava, na svim kontinentima. Sa oko 5.500 zaposlenih u 37 zemalja, LOGWIN je globalna firma na tržištu.

 • Safety Door Logistics
 • Telefon: 022/ 391 408
 • Telefon: 011/ 655 56 69
 • Fax: 022/ 391 408
 • Pošalji email
 • Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 10e n.p.13, 11070 Novi Beograd

ŠPEDICIJA

Usluge međunarodnog transporta i špedicije

Kompanija Safety Door Logistics d.o.o iz Beograda bavi se organizacijom međunarodnog transporta, carinjenjem robe, kao i smeštajem robe u carinski magacin. Posedujemo carinski magacin u Industrijskoj zoni u Krnješevcima (autoput u smeru ka Šidu). Transport robe radimo sa svih destinacija iz EU, kao i iz Rusije, Turske, Kine i Amerike.

 • UNION ŠPED
 • Telefon: 011/ 655 72 00
 • Telefon: 011/ 655 72 18
 • Fax: 011/ 260 33 87
 • Pošalji email
 • www: www.unionsped.rs
 • Adresa: Prve pruge 31, 11080 Beograd

ŠPEDICIJA

Usluge po meri Vašeg poslovanja.

• carinsko posredovanje • organizacija železničkog transporta • kontenerski transport • avio transport • rečni transport • domaći i medjunarodni drumski transport • skladištenje • nacionalna i regionalna distribucija

ŠPEDICIJA

Agencija za selidbe i međunarodni transport Rectavia

Agencija za selidbe i međunarodni transport Rectavia Beograd. Bavi se pružanjem usluga iz oblasti transporta u zemlji i inostranstvu. Specijalnost preduzeća su selidbe fizičkih i pravnih lica (firmi). U sklopu ove delatnosti pružamo sve prateće usluge kao što su : pakovanje selidbenih predmeta, utovar-istovar, kao i njihovo skladištenje ako je to neophodno.

 • Capuder Logistics Trans d.o.o.
 • Telefon: 011/ 260 84 86
 • Telefon: 011/ 319 22 87
 • Fax: 011/ 319 09 35
 • Pošalji email
 • www: www.clt.rs
 • Adresa: Luja Adamiča 26, 11070 Novi Beograd

ŠPEDICIJA

Transport

CAPUDER LOGISTICS TRANS je špedicija koja se bavi kompletnom logistikom međunarodnog transporta; Posedujemo i vozila za unutrašnji transport

ŠPEDICIJA

ISKON

Dugogodišnje iskustvo u špediterskim poslovima, kao i velika mreža saradnika i poznavanje carinskih propisa, daje nam mogućnost za osvajanje tržišta i za posredovanje u pružanju špediterskih usluga: • carinsko posredovanje pri uvozu i izvozu • izrada dokumentacije potrebne prilikom izvoza, uvoza i tranzita robe.