ŠPEDICIJA

ŠPEDICIJA

INTERŠPED-B

U okviru međunarodne špedicije u ponudi su nam sledeće usluge: • AIR CARGO SERVIS EXPORT, IMPORT • AIR CARGO IMPORT SALES • DOOR TO DOOR • AIR CARGO KAMIONSKI TRANSPORT • ZBIRNI TRANSPORT • KAMIONSKI TRANSPORT • KONTEJNERSKI TRANSPORT • ŽELEZNICA • OSIGURANJE • LOGISTIKA • SKLADIŠTENJE • TRANZIT U okviru carinskog posredovanja obavljamo poslove uvoznog/izvoznog carinjenja, zastupanja kod inspekcijskih organa, konsaltinga. Imamo kancelarije na sledećim Carinarnicama/Ispostavama: • Carinarnica – Aerodrom Beograd • Carinarnica - Luka Beograd • Carinska Ispostava –Kamionski terminal Obavljamo poslove carinjenja i na ostalim carinskim ispostavama • Carinske ispostave - Železnički terminal, Ranžirna stanica • Poštanske i Express Courier pošiljke • Granični prelazi...

ŠPEDICIJA

Logistic Team Sekulić - Špedicija

Carinsko posredovanje - Brzo i efektivno carinjenje robe je preduslov uspešnosti bilo kog lanca snabdevanja. Logistic Team Sekulić je logistički provajder koji iza sebe ima dugu tradiciju u pružanju usluga carinskog posredovanja i koji svojim klijentima pruža kompletnu uslugu uključujući: • Granične usluge (izrada granične dokumentacije; posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda: sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki) • Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište (izrada smeštajne dokumentacije) • Carinjenje robe (izrada uvoznih/izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/izvoz, aktivno oplemenjivanje i dorada pod carinskim nadzorom, reeksport robe) • Prenaupućenje robe (pretovar robe pod carinskim nadzorom, naknadni tranzit) • Korišćenje bankarske garancije. Logistic Team Sekulić pojednostavljuje proces carinjenja vaše robe proverom celokupne dokumentacije i skraćuje vreme potrebno za carinjenje pribavljanjem zahtevanih uverenja
Više detalja »

ŠPEDICIJA

Luka „Dunav“ Pančevo

U pogledu statusa, Luka „Dunav“ Pančevo je akcionarsko društvo sa oko 166 zaposlenih radnika. Otvorena je za međunarodni saobraćaj od 1984. godine, što je potvrđeno i 2005. godine od strane Vlade Republike Srbije. Pored osnovne pretovarno-skladišne delatnosti, registrovana je za širok dijapazon drugih delatnosti. Svi instalisani kapaciteti Luke „Dunav“ Pančevo omogućavaju promet preko 2 miliona tona razne robe, pre svega generalnih tereta više faze prerade. U odnosu na klasična proizvodna preduzeća, poslovanje Luke je specifično, pre svega jer su u najvećoj meri zastupljene uslužne delatnosti. Sekundarni deo je proizvodnja. U okviru usluga se pojavljuju sledeće delatnosti: • Usluge špedicije • Usluge pretovara robe • Usluge utovara i istovara robe • Usluge vaganja robe • Usluge skladištenja robe (otvoreno i zatvoreno skladište) • Usluge pretovara kontejnera (pretovar, utovar, istovar, pražnjenje i punjenje kontejnera) • Usluge parkinga • Usluge boksaže brodova.

ŠPEDICIJA

LOGWIN SOLUTIONS SRB

LOGWIN je prisutan na svim važnim tržištima širom sveta i ima više od 250 predstavništava, na svim kontinentima. Sa oko 5.500 zaposlenih u 37 zemalja, LOGWIN je globalna firma na tržištu.

 • SCHENKER d.o.o.
 • Telefon: 011/ 414 18 70
 • Telefon: /
 • Fax: 011/ 775 74 44
 • Pošalji email
 • www: www.schenker.rs
 • Adresa: Batajnički drum 283d, 11080 Zemun

ŠPEDICIJA

SCHENKER d.o.o.

Sa godišnjim prometom od 19 milijardi evra, preko 91.000 zaposlenih i oko 2.000 kancelarija u 130 zemalja širom sveta, DB Schenker je jedan od vodećih svetskih provajdera integrisanih logističkih usluga sa ponudom u oblastima kopnenog, vazdušnog i prekomorskog transporta kao i sveobuhvatnim logističkim rešenjima i rešenjima za lančano snabdevanje proizvodnje. Na osnovu stalno rastućih količina robe i povećanja robne razmene, u maju 2002. godine je počelo sa radom preduzeće SCHENKER d.o.o. koje je 100% u vlasništvu SCHENKER & CO AG WIEN sa osnovnom namenom poslovanja na logističkom trzištu Srbije. U skladu sa poslovnom politikom i standardima kvaliteta osnivača SCHENKER d.o.o. pruža jednako dobar servis kao i sve ostale filijale Schenker-a u svetu.

 • Safety Door Logistics
 • Telefon: 022/ 391 408
 • Telefon: 011/ 655 56 69
 • Fax: 022/ 391 408
 • Pošalji email
 • Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 10e n.p.13, 11070 Novi Beograd

ŠPEDICIJA

Usluge međunarodnog transporta i špedicije

Kompanija Safety Door Logistics d.o.o iz Beograda bavi se organizacijom međunarodnog transporta, carinjenjem robe, kao i smeštajem robe u carinski magacin. Posedujemo carinski magacin u Industrijskoj zoni u Krnješevcima (autoput u smeru ka Šidu). Transport robe radimo sa svih destinacija iz EU, kao i iz Rusije, Turske, Kine i Amerike.

 • DD GLUMAC
 • Telefon: 011/ 301 88 32
 • Telefon: /
 • Fax: 011/ 301 88 33
 • Pošalji email
 • www: www.ddglumac.rs
 • Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 117/1/4, 11070 Novi Beograd

ŠPEDICIJA

DD GLUMAC

Poslovne aktivnosti kompanije DD GLUMAC obuhvataju široku paletu logističkih usluga, od transporta robe u drumskom, avio, pomorskom i železničkom saobraćaju, preko usluga carinskog posredovanja, skladištenja, distribucije robe i dodatnih usluga u skladištu. Organizovanje transporta robe vršimo sa svih destinacija u svetu sa preuzimanjem i dostavom “od vrata do vrata”

ŠPEDICIJA

INVICTA

Invicta d.o.o. je preduzeće iz Beograda koja se bavi organizacijom transporta roba u međunarodnom saobraćaju. Kvalitetom svojih usluga i korektnom saradnjom stekli smo veliki broj stalnih klijenata sa ambicijom da se taj krug i dalje širi. Vršimo organizaciju transporta roba u međunarodnom drumskom i pomorskom saobraćaju. Organizujemo kontejnerski transport robe iz Kine i Amerike.

ŠPEDICIJA

CENTROTRANS

"CENTROTRANS" je transportna firma sa dugogodišnjim iskustvom u transportu specijalnih i vangabaritnih pošiljaka. Nudimo sledeće transportno-špediterske usluge: • transport vangabaritne robe u režimu vanrednog prevoza, • transport i manipulacija teških tereta do 300 t, • obezbeđenje dozvola i pratnja svih vrsta specijalnih pošiljaka (vanrednih prevoza) na teritoriji Srbije.

ŠPEDICIJA

IVAŠPED

IVAŠPED doo uspešno se bavi poslovima špedicije, transporta, skladištenja i logistike. Skup usluga koje vršimo: • Transport robe sopstvenim vozilima od pošiljaoca do krajnjeg korisnika • Carinska procedura prilikom ulaska robe na teritoriju Srbije na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija • Konačno carinjenje robe na carinskim ispostavama u Subotici i na carinskom terminalu Beograd • Skladištenje robe