ŠPEDICIJA

ŠPEDICIJA

PANŠPED

Obavljamo poslove iz oblasti međunarodne špedicije, carinskog posredovanja i zastupanja, organizacije svih vidova transporta: kamionskog, železničkog, rečnog, pomorskog, vazdušnog, poštanskog, kombinovanog, integralnog transporta i transporta specijalnih pošiljki. Takođe obavljamo poslove skladištenja roba svih vrsta i osiguranja robe u međunarodnom transportu, prihvat i smeštaj robe na sajmovima ...

ŠPEDICIJA

LCT PLUS

Našim klijentima nudimo: • Poslovi izvoza i uvoza roba • Posredovanje pri carinskom postupku kod izvoznih i uvoznih poslova • Posredovanje kod osiguranja robe • Pretovarne usluge i razvrstavanje robe u lukama, skladištima i teretnim terminalima • Smeštaj robe u Srbiji i zemljama u okruženju • Organizovanje zbirnog transporta denčane robe, prevoza robe u Srbiji i inostranstvu, prekomorski kontejnerski transport.

ŠPEDICIJA

SELEKTA ŠPED

USLUGE: • Carinjenje - zastupanje u carinskom postupku, tarifiranje robe i priprema prateće carinske dokumentacije • Međunarodni drumski transport - organizacija prevoza svih vrsta i količina roba • Kontejnerski transport - obezbeđenje kontejnera, organizovanje pretovara i prihvata robe • Železnički transport - poslovi otpreme i prihvata pošiljki • Vazdušni transport - otprema i doprema robe na aerodrom.

ŠPEDICIJA

TRANSPORTŠPED

Bavimo se pružanjem usluga spoljno-trgovinskog posredovanja, špeditersko-carinskih usluga, organizacijom transporta roba u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju (kamionima za pune terete, dotovare i zbirne pošiljke, železnicom, brodom – kontejnerski transport, avionom), pružanjem usluga skladištenja u svom javnom carinskom skladištu (skladištimo i lekove), kao i distribucijom pošiljki u lokalu.

ŠPEDICIJA

MERIDIJAN ŠPED

MERIDIJAN ŠPED je jedna od vodećih kompanija u zemlji koja pruža usluge u domenu carinskog posredovanja, skladiš¡tenja i globalne logističke podrške. Preduzeće "MERIDIJAN ŠPED" d.o.o. osnovano je 2002. godine i trenutno poslujemo kroz 6 poslovnica i preko 30 zaposlenih. Posedujemo sopstveno carinsko skladište, cca 4000 paletnih mesta, kao i sopstvena vozila za prevoz roba u međunarodnom i domaćem transportu.

ŠPEDICIJA

VOJŠPED

VOJŠPED se bavi međunarodnim transportom i logistikom. Velikim brojem sopstvenih vozila vršimo prevoz kompletnih (solo) ili zbirnih pošiljki, svih vrsta roba, kako u sve EVROPSKE zemlje, tako i iz svih delova EVROPE u Srbiju. Organizujemo transport hladnjačama, cisternama, brodskim kontejnerima, kao i avio prevoz u Srbiji, kao i širom u Evrope, sigurno, odgovorno, na vreme, uz Vaš konstantni uvid o kretanju pošiljke.

 • TrioŠped doo Novi Sad
 • Telefon: 021/ 677 50 16
 • Telefon: /
 • Fax: 021/ 677 50 16
 • Pošalji email
 • www: www.triosped.net
 • Adresa: Đorđa Jovanovića 5, 21000 Novi Sad

ŠPEDICIJA

TrioŠped doo Novi Sad

TRIOŠPED Novi Sad, je već danas jedan od lidera u organizaciji sajamskog poslovanja. U mogućnosti smo da Vam pružimo kompletnu uslugu, počevši od organizacije prevoza, posredovanja na graničnim prelazima, carinskih i inspekcijskih procedura, istovara i smeštaja eksponata na štandove, kao i skladištenja pre i posle sajamske manifestacije.

ŠPEDICIJA

UNITRAG

U okviru firme UNITRAG od januara 2000. postoji i uspešno posluje Poslovna jedinica Špedicija, koja pruža usluge carinskog posredovanja pri uvozu i izvozu na teritoriji Srbije. Poslovna jedinica Špedicija se bavi pretovarom i skladištenjem robe, distribucijom pošiljki širom Srbije, kao i izradom dokumentacije potrebne za uvoz, izvoz i tranzit robe.

 • TAKTŠPED
 • Telefon: 011/ 219 67 53
 • Telefon: 063/ 200 176
 • Fax: 011/ 210 91 41
 • Pošalji email
 • www: www.taktsped.com
 • Adresa: Autoput za Zagreb bb (Kamionski terminal, Blok 53), 11070 Novi Beograd

ŠPEDICIJA

TAKTŠPED

"TAKTŠPED" je preduzeće koje se bavi međunarodnim transportom i špedicijom, carinjenjem i skladištenjem robe - kompletnom logističkom uslugom. Dugogodišnje bogato iskustvo naših zaposlenih, predstavništva na svim većim graničnim prelazima, carinski magacin i dr. su najbolji garant naše poslovnosti i profesionalnosti.

ŠPEDICIJA

Smart Cargo Logistic

Smart Cargo Logistic je moderna, efikasna logistička firma u Srbiji sa sedištem u Novom Sadu koja pruža logističke usluge transporta robe u drumskom, avio, pomorskom i železničkom saobraćaju. Smart Cargo Logistic nudi integrisane logističke usluge i rešenja klijentima kao i potpunu saradnju i pomoć vezanu za multi-transportne teretne servise širom Evrope.