FINANSIJE

 • Erste Bank a. d. Novi Sad
 • Telefon: 0800 201 201
 • Telefon: 021/ 480 95 03
 • Fax: 021/ 480 97 17
 • Pošalji email
 • www: www.erstebank.rs
 • Adresa: Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad

FINANSIJE

Erste Bank a. d. Novi Sad

U svom poslovanju Erste Bank a. d. Novi Sad posebnu pažnju poklanja kreditnoj podršci privrednim subjektima Budući naši klijenti posluju u okruženju u kojem postoji velika potreba za obrtnim sredstvima, za modernizaciju postojeće i nabavkom nove opreme, kao i izgradnjom novih pogona. Erste Banka je razvila veliki broj proizvoda radi finansiranja ovih potreba svojih klijenata. KREDITI ZA PRIVREDU: • Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB) • Kratkoročni krediti • Dugoročni krediti • Dinarski kredit za trajna obrtna sredstva • Projektno finansiranje - krediti pravnim licima za građevinske poslove • Krediti za finansiranje lokalne uprave i samouprave

FINANSIJE

PROCREDIT BANK

Razvojna uloga ProCredit banke se pre svega ogleda u našim kreditnim poslovima. Skoro 90% ukupnih kredita koje je banka do sada plasirala namenjeni su finansiranju unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, poljoprivrednika i poljoprivrednih gazdinstava. ProCredit banka na taj način pomaže finansiranje nabavke sirovina i materijala, mašina, mehanizacije, vozila, adaptacije poslovnog i stambenog prostora, ukrupnjivanja imanja kao i izgradnje, dogradnje i kupovine poslovnog prostora itd. KREDITI: • Krediti za preduzetnike, mala i srednja preduzeca • Krediti za legalizaciju • Subvencionisani krediti za privredu • ProAgro krediti • Subvencionisani krediti za poljoprivredu • Konkurs za podršku ruralnom razvoju • Krediti za uštedu energije • Ugovori o poslovnoj saradnji • Dokumentarno poslovanje • Rezultati kreditiranja

FINANSIJE

Meridian Leasing

Meridian Leasing je osnovan u septembru 2007. sa sedištem u Beogradu, kao deo Credit Agricole grupe, najveće bankarske grupacije u Francuskoj i prve bankarske grupe u Evropi za poslove sa stanovništvom. Sa našim stručnim timom i podrškom grupacije kojoj pripadamo, pružamo visok nivo usluge a ponude se kreiraju u skladu sa specifičnim zahtevima i mogućnostima klijenata. Meridian Leasing nudi pravnim i fizičkim licima finansijski lizing za: • vozila (putnička, teretna, dostavna, specijalna,...) i • opremu (građevinska, poljoprivredna, proizvodna, štamparska, medicinska...).

 • Volksbank AG
 • Telefon: 011/ 201 32 00
 • Telefon: 0700 / 700-800
 • Fax: 011/ 201 32 70
 • Pošalji email
 • www: www.volksbank.rs
 • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 165g, 11000 Beograd

FINANSIJE

Volksbank AG

Volksbank AG je članica međunarodnog udruženja narodnih banaka, The International Confederation of Popular Banks, koja uključuje više od 45.000 ekspozitura i filijala u svetu. Na taj način ostvarujemo jake partnerske veze širom sveta, što klijentima Volksbank grupe omogućava brz i adekvatan pristup svim važnijim finansijskim centrima. Volksbank International AG sa sedištem u Beču nalazi se u većinskom vlasništvu koncerna Volksbank AG i upravlja uspešnom mrežom banaka u 9 zemalja srednje i istočne Evrope: Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Ukrajini. KREDITI: • Kreditna linija • Krediti za kupovinu / rekonstrukciju poslovnog prostora • Krediti za kupovinu poslovnog prostora na fizičko lice • Krediti za kupovinu vozila i opreme

 • VB Leasing
 • Telefon: 011/ 201 65 00
 • Telefon:
 • Fax: 011/ 201 65 00
 • Pošalji email
 • www: www.vbleasing.rs
 • Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd office park, I sprat, 11070 Novi Beograd

FINANSIJE

VB Leasing

VB Leasing doo Beograd je deo VB Leasing International Holding-a iz Beča koji deluje u 10 država : Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj i Rumuniji i igra vodeću ulogu na pomenutim tržištima. Osnivač je Volksbank-a, sa bogatim međunarodnim iskustvom na području finansijskih usluga, koja postoji od 1872.godine i do sada niko od klijenata nije izgunio novac ili bio prevaren. Pored Volksbank-e osnivač je i VR Leasing iz Frankfurta, treća lizing kuća u Nemačkoj i jedna od vodećih u Evropi. Na tržištu Srbije prisutni smo od 21.04.2003. godine, a operativno smo počeli sa radom krajem maja 2004. Naša ponuda je namenjena svim pravnim i fizičkim licima i preduzetnicima, a otkup predmeta lizinga je utvrđen ugovorom. Ponude se prilagođavaju potrebama korisnika, ali i njihovim finansijskim mogućnostima u pogledu trajanja lizinga, visine rate, učešću..

 • UniCredit Leasing Srbija d.o.o.
 • Telefon: 011/ 309 35 00
 • Telefon: 011/ 30 93 502
 • Fax: 011/ 30 93 501
 • Pošalji email
 • www: www.unicreditleasing.rs
 • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 165e, 11070 Novi Beograd

FINANSIJE

UniCredit Leasing Srbija d.o.o.

UniCredit Leasing Srbija d.o.o., međunarodna lizing kompanija sa velikim finansijkim iskustvom , deo je renomirane Evropske bankarske grupacije UniCredit. Od svog osnivanja 2004. godine, pod nazivom HVB LEASING, postala je jedna od najznačajnih lizing kompanija u Srbiji. UniCredit Leasing kroz visok nivo primenjenog iskustva nudi svojim klijentima i poslovnim partnerima fleksibilno i pouzdano finansiranje, u cilju ostvarivanja njihovih poslovnih i ličnih potreba. Nudimo Vam najbolja finansijska rešenja putem lizinga za: • Vozila • Opremu i mašine • Nekretnine • Lizing javnog sektora • Vendor lizing • Lizing za mala i srednja preduzeća. Naša ponuda se zasniva na veličini i iskustvu UniCredit Grupe kao jedne od vodećih bankarskih grupacija u Evropi i svetu. U prilici smo da Vam pružimo najkvalitetniju podršku u nabavci imovine putem lizinga, uz uslove koji su konkurentni.

FINANSIJE

UniCredit Bank Srbija a.d.

UniCredit Banka nudi svojim klijentima kratkoročne i srednjoročne usluge kreditiranja prilagođene njihovim poslovnim potrebama, u domaćoj i stranoj valuti. Minimalni iznos kredita je u protivvrednosti od 50.000 evra, a pored finansiranja obrtnih sredstava, tu su još i usluge faktoringa, kao i finansiranje projekata i investicija. Zašto izabrati UniCredit za svoju poslovnu banku? • Internacionalni i domaći know-how prisutan u jednoj bankarskoj grupaciji • UniCredit Grupa i BA-CA su vodeće na tržištu CIE, i kao takve čine integralni deo međunarodne grupe za pružanje finansijskih usluga • Globalno prisustvo u ključnim finansijskim centrima širom sveta • Reputacija i pozicija koje zauzima UniCredit Grupa obezbeđuju sigurnost i poverenje • Profesionalni menadžeri za odnose sa klijentima pružaju visok kvalitet usluge u zemlji i inostranstvu • Rasprostranjena mreža u CIE, uključujući komercijalne i investicione banke, predstavništva, osiguravajuće i lizing kompanije.

 • PIREUS BANKA
 • Telefon: 011/ 302 78 87
 • Telefon: 011/ 302 78 89
 • Fax: 011/ 302 40 53
 • Pošalji email
 • www: www.piraeusbank.rs
 • Adresa: Emilijana Josimovića 4, 11000 Beograd

FINANSIJE

PIREUS BANKA

Piraeus banka je u mogućnosti da Vam ponudi širok spektar kredita u zavisnosti od vaših potreba i poslovne aktivnost, kao na primer različiti oblici finansiranja prema roku otplate, po nameni kao i prema načinu povlačenja kredita. Prema roku krediti mogu biti: • Kratkoročni – do godinu dana • Dugoročni – do 10 godina Prema nameni: • Finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti • Finansiranje izvoza • Finansiranje nabavke osnovnih sredstava (oprema, mašine, zemljište) • Projektno finansiranje (poslovni objekti, izgradnja stambenih objekata za prodaju na tržištu ili proizvodni kapaciteti) • Finansiranje privatizacije preduzeća • Višenamenske linije za finansiranje poslovanja • Finansiranje lokalne samouprave • Lizing • Otkup potraživanja, eskont menica Prema načinu povlačenja: • Dinarski kredit sa valutnom klauzulom • Devizni krediti za plaćanje obaveza u inostranstvu • Kratkoročna kreditna linija na revolving bazi, fleksibilna za korišćenje shodno vašim potrebama

FINANSIJE

Crédit Agricole Srbija

Crédit Agricole Srbija je 100% u vlasništvu Crédit Agricole grupe vodeće svetske finansijske grupacije. Banka posluje kroz razgranatu mrežu od 83 filijale, u svim većim gradovima Srbije, sa namerom da svoju mrežu i dalje proširuje i unapređuje. Sertifikat kvaliteta ISO 9001 u oblasti bankarskih usluga, korišćenje najsavremenijih bankarskih informacionih tehnologija, principalno članstvo u MasterCard International i VISA International, kao i u nacionalnoj DinaCard asocijaciji samo su neke od obeležja Crédit Agricole Srbija. Preko 1000 visokostručnih zaposlenih obezbeđuju najkvalitetniju bankarsku uslugu na prostoru Srbije. Tokom 2009, nakon sistematske analize tržišta, Crédit Agricole S.A. iz Pariza je omogućila svojoj podružnici u Srbiji, Meridian banci da promeni svoje ime u Crédit Agricole Srbija potvrđujući time svoju dugoročnu posvećenost razvijajućem tržištu Srbije.

 • S-Leasing
 • Telefon: 011/ 201 07 00
 • Telefon: 011/ 201 07 01
 • Fax: 011/ 201 07 02
 • Pošalji email
 • www: www.s-leasing.co.rs
 • Adresa: Đorđa Stanojevića 12/III, 11070 Novi Beograd

FINANSIJE

S-Leasing

Preduzeće S-Leasing d.o.o. je osnovano jula 2003. godine i predstavlja jednu od prvih lizing kompanija u Srbiji. Osnivači su Steiermarkische Bank und Sparkassen AG iz Graca i Immorent AG iz Beča (jedna od najznačanijih lizing kuća u Austriji u 100% vlasništvu Erste Bank AG iz Beča). Shodno potrebama naših klijenata u mogućnosti smo da ponudimo lizing za putnička i teretna vozila, mašine i opremu za proizvodnju i proizvodne linije, građevinsku opremu i mehanizaciju i dr. Kako bi našim klijentima ponudili najkvalitetniju uslugu sarađujemo sa velikim brojem partnera: auto-kućama, proizvođačima i prodavcima mašina i opreme. Težimo temeljnim vrednostima u odnosu sa klijentom: • otvorenost i lični pristup svakom klijentu • savetovanje • transparentnost ponude • brzina u obradi zahteva • lojalnost i partnerstvo.