FINANSIJE » Kredit

FINANSIJE » Kredit

Eurobank EFG

Grupacija Eurobank EFG, članica ženevske European Financial Group, osnovana je 1990. godine, sa ciljem prevashodnog pružanja investicionog bankarstva. Grupa danas drži vodeću poziciju na svim tržištima grčke bankarske industrije uz nivo rasta koji premašuje tržišni prosek, dok istovremeno osvaja nove segmente tržišta i stiče nove klijente. Vrste kredita u Eurobank EFG: • kratkoročni dinarski kredit za finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti klijenta sa rokom do 3 meseca • kratkoročni indeksirani dinarski kredit (sa valutnom klauzulom) za finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti klijenta sa rokom do 12 meseci • kratkoročni devizni kredit za finansiranje obaveza klijenta prema dobavljačima iz inostranstva sa rokom do 12 meseci • dugoročni indeksirani dinarski kredit (sa valutnom klauzulom) za refinansiranje postojećih obaveza klijenta sa rokom do 36 meseci • dugoročni indeksirani dinarski kredit (sa valutnom klauzulom) za finansiranje investicionih i drugih potreba

 • Erste Bank a. d. Novi Sad
 • Telefon: 0800 201 201
 • Telefon: 021/ 480 95 03
 • Fax: 021/ 480 97 17
 • Pošalji email
 • www: www.erstebank.rs
 • Adresa: Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad

FINANSIJE » Kredit

Erste Bank a. d. Novi Sad

U svom poslovanju Erste Bank a. d. Novi Sad posebnu pažnju poklanja kreditnoj podršci privrednim subjektima Budući naši klijenti posluju u okruženju u kojem postoji velika potreba za obrtnim sredstvima, za modernizaciju postojeće i nabavkom nove opreme, kao i izgradnjom novih pogona. Erste Banka je razvila veliki broj proizvoda radi finansiranja ovih potreba svojih klijenata. KREDITI ZA PRIVREDU: • Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB) • Kratkoročni krediti • Dugoročni krediti • Dinarski kredit za trajna obrtna sredstva • Projektno finansiranje - krediti pravnim licima za građevinske poslove • Krediti za finansiranje lokalne uprave i samouprave

FINANSIJE » Kredit

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

Hypo Group Alpe Adria posluje u alpsko-jadranskoj regiji: u Austriji, Srbiji, Italiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Nemačkoj, Bugarskoj, Makedoniji, Mađarskoj i Ukrajini. Naše prisustvo na tržištima bivših jugoslovenskih republika smatramo velikom odgovornošću. Zato smo u proteklih deset godina uložili mnogo truda i znanja kako bi građani stekli poverenje u naše znanje i sposobnosti. Danas sa ponosom možemo reći da smo u tome uspeli. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd je partner koji pruža klijentima punu sigurnost i apsolutno poverenje. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd posluje u Srbiji od 2002. godine, kao deo Hypo Alpe-Adria-Bank International, najuspešnije regionalne banke alpsko-jadranskog regiona. Danas je to jedna od pet najznačajnijih finansijskih institucija u zemlji, prisutna u svim većim privrednim centrima, čiji je stabilan i značajan finansijski potencijal omogućio orijentaciju ka dugoročnom investicionom finansiranju.

 • PIREUS BANKA
 • Telefon: 011/ 302 78 87
 • Telefon: 011/ 302 78 89
 • Fax: 011/ 302 40 53
 • Pošalji email
 • www: www.piraeusbank.rs
 • Adresa: Emilijana Josimovića 4, 11000 Beograd

FINANSIJE » Kredit

PIREUS BANKA

Piraeus banka je u mogućnosti da Vam ponudi širok spektar kredita u zavisnosti od vaših potreba i poslovne aktivnost, kao na primer različiti oblici finansiranja prema roku otplate, po nameni kao i prema načinu povlačenja kredita. Prema roku krediti mogu biti: • Kratkoročni – do godinu dana • Dugoročni – do 10 godina Prema nameni: • Finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti • Finansiranje izvoza • Finansiranje nabavke osnovnih sredstava (oprema, mašine, zemljište) • Projektno finansiranje (poslovni objekti, izgradnja stambenih objekata za prodaju na tržištu ili proizvodni kapaciteti) • Finansiranje privatizacije preduzeća • Višenamenske linije za finansiranje poslovanja • Finansiranje lokalne samouprave • Lizing • Otkup potraživanja, eskont menica Prema načinu povlačenja: • Dinarski kredit sa valutnom klauzulom • Devizni krediti za plaćanje obaveza u inostranstvu • Kratkoročna kreditna linija na revolving bazi, fleksibilna za korišćenje shodno vašim potrebama

 • Volksbank AG
 • Telefon: 011/ 201 32 00
 • Telefon: 0700 / 700-800
 • Fax: 011/ 201 32 70
 • Pošalji email
 • www: www.volksbank.rs
 • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 165g, 11000 Beograd

FINANSIJE » Kredit

Volksbank AG

Volksbank AG je članica međunarodnog udruženja narodnih banaka, The International Confederation of Popular Banks, koja uključuje više od 45.000 ekspozitura i filijala u svetu. Na taj način ostvarujemo jake partnerske veze širom sveta, što klijentima Volksbank grupe omogućava brz i adekvatan pristup svim važnijim finansijskim centrima. Volksbank International AG sa sedištem u Beču nalazi se u većinskom vlasništvu koncerna Volksbank AG i upravlja uspešnom mrežom banaka u 9 zemalja srednje i istočne Evrope: Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Ukrajini. KREDITI: • Kreditna linija • Krediti za kupovinu / rekonstrukciju poslovnog prostora • Krediti za kupovinu poslovnog prostora na fizičko lice • Krediti za kupovinu vozila i opreme

FINANSIJE » Kredit

Crédit Agricole Srbija

Crédit Agricole Srbija je 100% u vlasništvu Crédit Agricole grupe vodeće svetske finansijske grupacije. Banka posluje kroz razgranatu mrežu od 83 filijale, u svim većim gradovima Srbije, sa namerom da svoju mrežu i dalje proširuje i unapređuje. Sertifikat kvaliteta ISO 9001 u oblasti bankarskih usluga, korišćenje najsavremenijih bankarskih informacionih tehnologija, principalno članstvo u MasterCard International i VISA International, kao i u nacionalnoj DinaCard asocijaciji samo su neke od obeležja Crédit Agricole Srbija. Preko 1000 visokostručnih zaposlenih obezbeđuju najkvalitetniju bankarsku uslugu na prostoru Srbije. Tokom 2009, nakon sistematske analize tržišta, Crédit Agricole S.A. iz Pariza je omogućila svojoj podružnici u Srbiji, Meridian banci da promeni svoje ime u Crédit Agricole Srbija potvrđujući time svoju dugoročnu posvećenost razvijajućem tržištu Srbije.

FINANSIJE » Kredit

UniCredit Bank Srbija a.d.

UniCredit Banka nudi svojim klijentima kratkoročne i srednjoročne usluge kreditiranja prilagođene njihovim poslovnim potrebama, u domaćoj i stranoj valuti. Minimalni iznos kredita je u protivvrednosti od 50.000 evra, a pored finansiranja obrtnih sredstava, tu su još i usluge faktoringa, kao i finansiranje projekata i investicija. Zašto izabrati UniCredit za svoju poslovnu banku? • Internacionalni i domaći know-how prisutan u jednoj bankarskoj grupaciji • UniCredit Grupa i BA-CA su vodeće na tržištu CIE, i kao takve čine integralni deo međunarodne grupe za pružanje finansijskih usluga • Globalno prisustvo u ključnim finansijskim centrima širom sveta • Reputacija i pozicija koje zauzima UniCredit Grupa obezbeđuju sigurnost i poverenje • Profesionalni menadžeri za odnose sa klijentima pružaju visok kvalitet usluge u zemlji i inostranstvu • Rasprostranjena mreža u CIE, uključujući komercijalne i investicione banke, predstavništva, osiguravajuće i lizing kompanije.

FINANSIJE » Kredit

BANCA INTESA

U svojoj ponudi imamo široku paletu kreditnih proizvoda namenjenih privrednim subjektima. Zahvaljujući snažnoj podršci matične bankarske grupacije Intesa Sanpaolo i relevantnih svetskih finansijskih institucija, u mogućnosti smo da podržimo kapitalne investicije u infrastrukturu, mrežu puteva i telekomunikacija, kao i izgradnju stambenih objekata. Svi naši krediti mogu biti devizni, dinarski i indeksirani – dinarski krediti sa valutnom klauzulom. Iz naše ponude, na čijem unapređenju kontinuirano radimo i koju smo u svakom času spremni da prilagodimo Vašim potrebama, možete odabrati neki od sledećih proizvoda: • Kratkoročni krediti • Dugoročni krediti • Kreditna linija • Eskont menica • Krediti za energetsku efikasnost • Krediti iz italijanske kreditne linije za mala i srednja preduzeća • Intesa Gradnja

FINANSIJE » Kredit

Raiffeisen banka a.d.

U svom poslovanju, Raiffeisen banka a.d. najveću pažnju poklanja kreditnoj podršci privrednim subjektima, imajući u vidu da upravo ovaj proizvod predstavlja prioritet domaćim kompanijama koje žele da povrate ili osnaže svoje pozicije na domaćem i inostranom tržištu. Osnovne vrste kredita koje Raiffeisen banka a.d. nudi: • Kratkoročno finansiranje - do godinu dana, koje se, pre svega, odnosi na: o Finansiranje obrtnih sredstava o Struktuirano finansiranje trgovine o Refinansiranje obaveza prema bankama • Dugoročno finansiranje - do 10 godina (moguć je rok i do 15 godina, od slučaja do slučaja), odnosi se, pre svega, na: o Finansiranje nabavke opreme i proširenja kapaciteta o Finansiranje izgradnje poslovnih objekata za svoje potrebe, kao za potrebe tržišta o Izgradnje stambenih objekata za tržište o Finansiranje akvizicija o Projektno finansirananje (pre svega u oblasti nekretnina) Banka odobrava dinarske kredite, dinarske kredite sa valutnom klauzulom, kao i devizne kredite.

FINANSIJE » Kredit

PROCREDIT BANK

Razvojna uloga ProCredit banke se pre svega ogleda u našim kreditnim poslovima. Skoro 90% ukupnih kredita koje je banka do sada plasirala namenjeni su finansiranju unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, poljoprivrednika i poljoprivrednih gazdinstava. ProCredit banka na taj način pomaže finansiranje nabavke sirovina i materijala, mašina, mehanizacije, vozila, adaptacije poslovnog i stambenog prostora, ukrupnjivanja imanja kao i izgradnje, dogradnje i kupovine poslovnog prostora itd. KREDITI: • Krediti za preduzetnike, mala i srednja preduzeca • Krediti za legalizaciju • Subvencionisani krediti za privredu • ProAgro krediti • Subvencionisani krediti za poljoprivredu • Konkurs za podršku ruralnom razvoju • Krediti za uštedu energije • Ugovori o poslovnoj saradnji • Dokumentarno poslovanje • Rezultati kreditiranja