IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

Telematski sistem CVS Mobile

Telematski sistem CVS Mobile poslovno je rešenje koje obezbeđuje besprekorno upravljanje voznim parkovima, radnim procesima i mobilnim zaposlenima. Pogodan je za upotrebu na mnogobrojnim područjima, pre svega u transportu, logistici, građevinarstvu, putničkom saobraćaju i u mnogobrojnim privatnim ili javnim organizacijama orijentisanim na usluge. Prednosti su – pored očiglednih ušteda u troškovima i vremenu i ušteda kod korišćenja goriva, preduzeće takođe dobija bolji uvid u rad zaposlenih i efikasniju upotrebu resursa. CVS Mobile vam s telematskim rešenjima automatizuje i optimizuje poslovanje – a vi možete da se posvetite svojoj ključnoj delatnosti. Softver CVS Mobile odlično služi preduzećima koja se bave različitim vrstama transporta u najrazličitijim granama privrede. Ovladavanje i upravljanje voznim parkom, bitno je lakše ako upravniku (upravnicima) pri radu pomaže savremeni softver, koji različitim automatizovanim postupcima u velikoj meri olakšava i ubrzava sam rad.

 • SCA
 • Telefon: 021/ 473 60 44
 • Telefon: /
 • Fax: 021/ 473 60 44
 • Pošalji email
 • www: www.tera.rs
 • Adresa: Puškinova 1a, 21000 Novi Sad

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

SCA - TERA sistem

TERA sistem je kompletno i sveobuhvatno rešenje ("ključ u ruke") za satelitsko praćenje vozila (AVL) i flotni menadžment koje korisnicima pruža kvalitetne informacije o lokaciji i eksploataciji pojedinačnih vozila kao i celog voznog parka. Dizajn, modularnost i kvalitet TERA sistema garantuju pouzdan rad i širok spektar primena čak i za izuzetno zahtevne korisnike. TERA sistem se sastoji od 2 segmenta i to: (a) TERA uređaja koji se ugrađuju u vozila i (b) TERA softvera koji je odgovoran za komunikaciju sa TERA uređajima i obradu podataka. TERA sistem je dizajniran tako da bude primenljiv za širok spektar korisnika a glavne aplikacije obuhvataju: • Satelitsko praćenje vozila i flotni menadžment za korisnike sa značajnim voznim parkom, • Satelitsko praćenje vozila u cilju zaštite vozila i robe koju vozila prevoze, • Satelitsko praćenje vozila za širok spektar korisnika koji vozila prate putem Internet-a (web).

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

N.T.S.

NTS je provajder high-end fleet menadžment sistema. Naša rešenja pronalaze svoj put do brojnih velikih i malih korisnika omogućavajući im optimizaciju njihovog voznog parka, i obezbedjujući im značajne uštede. NTS obezbeđuje inovativne proizvode i usluge koje kompanijama olakšavaju transportne aktivnosti tokom poslovanja. NTS razvija i komercijalizuje high-end fleet organizaciona rešenja za sektor transporta i prateće sektore. NTS je vodeći snabdevač sistemima za upravljanje voznim parkom koji omogućavaju bolju organizaciju, povećanje produktivnosti i smanjenje troškova održavanja. Da bi vam obezbedili kompletno rešenje, koje uključuje i povezivanje računara i potrebnih im softvera (ne samo NTS softver), mobilnu komunikaciju i usluge IT, udružujemo snage sa spoljašnjim specijalizovanim partnerima (telekom operateri, proizvođači softvera, hardvera itd.).

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

SHADOWNET

ShadowNet je sistem praćenja vozila, zasnovan na Internetu. Njime se brzo i jednostavno pripremaju evidencije, analize o kretanju voznog parka, uz mogućnost kontrole na mapi. Upotrebom sistema ShadowNet postiže se značajna ušteda u upravljanju voznim parkom, a pomoću Interneta je dostupan sa bilo koje lokacije.

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

Satelit Tulip ID

ProTracking je profesionalni, specijalizovani sistem za satelitsko praćenje vozila, radnih strojeva, plovnih objekata i osoba, kao i za kontrolu, zaštitu i upravljanje voznim parkovima. Sistem se koristi za nadzor svih vrsta vozila uključujući kamione, kombije, lična vozila, cisterne, hladnjače, radne strojeve, brodove... Osnovna namena mu je smanjenje troškova.

 • LANUS
 • Telefon: 011/ 381 37 00
 • Telefon: /
 • Fax: 011/ 381 37 37
 • Pošalji email
 • www: www.lanus.rs
 • Adresa: Patrijarha Varnave 47, 11000 Beograd

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

LANUS

Certus Auto Track: • sistem satelitskog praćenja vozila preko GPS satelita ili GPRS segmenta mreže mobilne telefonije • sistem je baziran na Autotrack uređaju; koji prima podatke sa GPS satelita, podaci se prenose preko mreže mobilne telefonije i snimaju u bazu podataka • sistem omogućava korisnicima praćenje vozila u realnom vremenu putem mapa kao i detaljnu naknadnu analizu kretanja vozila.

 • INFO TEAM
 • Telefon: 011/ 241 42 39
 • Telefon: /
 • Fax: 011/ 241 97 66
 • Pošalji email
 • www: www.infoteam.rs
 • Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 193, 11000 Beograd

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

INFO TEAM

Najčešće nas prepoznajete po dugogodišnjoj uspešnoj distribuciji GARMIN proizvoda u Srbiji i razvoju SCG Route elektronske karte Srbije i Crne Gore. Garmin je vodeći svetski proizvođač GPS uređaja. Zahvaljujući kvalitetnoj karti i dobroj podršci, GPS uređaji vas lako dovode do cilja bilo da se nalazite u automobilu, na brodu, u šumi ili na planini.

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

S-KONTROLA

S-Kontrola GPS d.o.o. od osnivanja ima potpisan je ugovor sa kompanijom Secret Control kft iz Budimpešte, proizvođačem GPS uređaja pod imenom Navsky Nova. Radi proširivanja i poboljšavanja naših usluga od 2008. godine započeli smo saradnju sa Nemačkom firmom Falcom GmbH, koja je jedna od najvećih kompanija u svetu za proizvodnju GPS uređaja – godišnje iz fabrike Falcom izlazi više desetina hiljada proizvoda.

 • 2CON
 • Telefon: 011/ 241 38 33
 • Telefon: /
 • Fax: 011/ 241 38 33
 • Pošalji email
 • www: www.2con.rs
 • Adresa: Dimitrija Tucovića 89 - lokal 6, 11000 Beograd

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

GPS/GSM sistem za praćenje ljudi, vozila i paketa

Sistem "GET SET GPS" je namenjen svim onim korisnicima, kojima je u svakom trenutku, 24h dnevno, potrebno da znaju gde se nalaze njihovi radnici na terenu, vozila ili vrednosne pošiljke, a sve u cilju povećanja njihove bezbednosti kao i bolje iskorišćenosti radnog vremena. Sistem je namenjen i velikim i malim korisnicima.

IT U LOGISTICI » Satelitsko praćenje vozila

DDOR AUTO

TERA logistika - napredna organizacija transporta za unapređenje kontrole voznog parka i racionalizaciju troškova poslovanja (efikasan alat na polju logistike flotnom menadžmentu). U toku njegove upotrebe, sistem štedi finansijska sredstva, vreme i poslovne resurse, te omogućava službi logistike da vozni park upošljava efikasnije, ima permanentan uvid u rad vozila i da pomnije vodi brigu o održavanju vozila.