Prenos i arhiviranje podataka sa tahografa

TACHOMATT YELLOW - Uređaji i programi za prenos i arhiviranje podataka sa digitalnih i analognih tahografa

 

Upravljanje podacima na lak i komforan način.


 Stevčević Co. Vam nudi uređaje i softvere koja možete uskladiti sa Vašim potrebama, bilo da želite da zadovoljite zakonski minimum za prenos i arhiviranje podataka ili celokupno informatičko rešenje za upravljanje voznim parkom u realnom vremenu.

 

Softversko rešenje može obuhvatiti:

analizu dobijenih podataka:

       1) iz digitalnog tahografa (kartica+memorija)

    2) iz analognih tahografa (digitalizacijom listića postižete lakšu obradu podataka, podaci su dostupni u                  svakom trenutku, možete raditi različite vrste analitika i arhiviranja.

mogućnost umrežavanja više DC centara

više kompanijsko umrežavanje

bežični download podataka sa uređaja za prikupljanje podataka

 

Analiza dobijenih podataka omogućava detaljan uvid i evidentiranje radnog vremena vozača, podatke o vozilima, vremenu vožnje  i odmora, brzine. Mogućnost vršenja analitike, pregleda, izrade izveštaja, periodičnih i stalnih, zbirnih pregleda, kao i arhiviranje podataka.

 

Softversko rešenje je veoma značajno za ”mešane” flote sa analognim i digitalnim tahografima, gde digitalizacija podataka sa tahografskog listića i uparivanje sa podacima dobijenih iz digitalnog tahografa omogućava vršenje uporedne analize i arhiviranje.

 

Nudimo mogućnost da donesete Vaše listiće koje ćemo obraditi i dati vam izveštaje, samim tim videćete mogućnosti analize i izveštaja koje software pruža.

 

Nudimo Vam uređaje koji Vam omogućuju automatsko preuzimanje podataka sa kartice vozača i iz memorije tahografa, kako za velike tako i za male vozne parkove:

 

TD3 – TachoDrive 3             TD2 – TachoDrive 2               TachoDrive +

 

Stevčević Co. d.o.o.

Bulevar Despota Stefana 204

11000 Beograd 
tel: 011/ 329 16 26

tel: 011/ 329 19 52 
fax: 011/ 275 96 49 
email: info@stevcevic.rs

email: marijana@stevcevic.rs

web: www.stevcevic.rs