Konferencija o telematici u Beogradu

 

 


 

 

 

 

 

 

29. septembra održava se konferencija o telematici u Beogradu (http://www.telematics-conference.com), na kojoj će se prvi put na tu temu sakupiti učesnici iz 14 zemalja Jugoistočne Europe. Konferencija će se fokusirati na globalne i regionalne trendove u telematici, logistici i transportu i povezati ključne aktere, eksperte i kompanije za istraživanje i razvoj na ovom polju.

 


Dr Dan Podjed

Marketing Manager

T: +386 1 600 60 37

M: +386 31 820 198

E: dan@telematics-conference.com

W: www.telematics-conference.com