Udeo tereta raste sporo, ali ravnomerno

 
Transportni barometar TimoComa pobrinuo se u četvrtom kvartalu za optimističan kraj godine.

Diseldorf 20.12.2013 – Ujednačeno, ne više tako sporadično i na nešto višem nivou – tako je Transportni barometar TimoComa predstavio 2013. godinu u poređenju sa prethodnom godinom. Tom opisu svakako odgovara i 4. kvartal. Sa odnosom tereta i transporta od 49:51 bilo je čak i blagog viška kapaciteta, ali udeo tereta je ipak bio za četiri procentna poena veći od uporedive vrednosti za prethodnu godinu.
„Trenutno idemo od stabilnog ka povišenom rastu tereta u 4. kvartalu“, pisalo je u kvartalnom izveštaju br. 3/2013 za Transportni barometar TimoComa. Tako je na kraju i bilo: Iako je udeo tereta na evropskom tržištu transporta nešto opao na početku poslednjeg kvartala, ipak se zadržao na prosečnoj vrednosti od 53 procenta.
 
Jesen bogata teretom
U novembru je Transportni barometar kompanije TimoCom pokazao odnos tereta i transporta od 48:52. Na prvi pogled to je samo još jedan pad udela tereta, ali Marcel Frings, glavni predstavnik kompanije TimoCom, gleda pozitivno na ovaj razvoj: „Kada posmatramo brojeve, moramo da razmislimo o tome odakle dolazimo. U protekloj godini Transportni barometar je u novembru pokazivao odnos 38:62 i pokvario je praznično raspoloženje pružalaca usluga u oblasti transporta u čitavoj Evropi.Ako sada tome dodamo rast od deset procentnih poena, onda je to impresivan korak ka pozitivnoj budućnosti.“
Ukupno gledano, može se govoriti i o jakoj jeseni u poslovnom smislu – tovarni kapaciteti su rano popunjeni za Božić i već sredinom decembra se na drumovima Evrope nalazilo mnogo kamiona sa poklonima. To je dovelo do jednog, za ovaj „praznični mesec“, dobrog odnosa tereta i transporta od 47:53.
 
Pozitivan razvoj se nastavlja
Kada se podvuče crta, 2013. godina će ući u istoriju kao godina konsolidacije u pravcu ekonomskog oporavka. Konačni rezultat u odnosima tereta i transporta iznosio je u ovoj godini 47:53 i bio je bolji od odnosa u 2012. godini (45:55). Frings je optimističan i kada je budućnost u pitanju: „Trenutno očekujemo dalje poboljšanje na evropskom tržištu transporta. Naravno, još uvek je rano za davanje pouzdanih prognoza, ali se generalno očekuje dalji porast. Da li će do njega doći već u 1. kvartalu 2014. godine zavisit će od toga koliki će biti negativan utecaj Petra na poslovanje.“

Ako zima u predstojećoj godini pokaže svoje zube, treba očekivati neka uska grla. Ipak, nakon toga će put biti slobodan za više tereta i više transportnih ugovora.
 
Više informacija o TimoCom-u i transportnom barometru naći ćete naadresi www.timocom.rs.